Functies van het VrijwilligersPunt

Bemiddeling
Vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk worden bij elkaar gebracht door middel van de website, het persoonlijk contact en intakegesprek
Informatie en advies
Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties kunnen terecht voor actuele informatie en deskundig advies rondom vrijwilligerswerk.
Promotie
Het VrijwilligersPunt zorgt door middel van acties, voorlichtingsactiviteiten en publiciteit voor voldoende bekendheid van en waardering voor het vrijwilligerswerk.
Belangenbehartiging
Wij behartigen de belangen van individuele vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en van vrijwilligerswerk in het algemeen.
Ontwikkeling
Het VrijwilligersPunt houdt zich bezig met ontwikkeling en uitvoering van nieuwe activiteiten en projecten ten behoeve van het vrijwilligerswerk.
Deskundigheidsbevordering
Door middel van korte cursussen en trainingen wordt er aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.